28 september 2009

Häng med SFQ till Paris!


Missa inte möjligheten att ansöka om att slå följe med SFQ (Sveriges förenade HBTQ-studenter) till Paris på seminarium om heteronormativitet. Seminariet kommer även att behandla prevention av sexuellt överförbara sjukdomar då världsaidsdagen går av stapeln samtidigt. Sista dag att ansöka är den 2e oktober, ansökningsformulär och mer info hittar du på SFQs hemsida.

Datum: 28e november till 5e december
Kostnad: 30% av resekostnaden


Time to apply for SFQs project in Paris!

The exchange “Heteronormativity and prevention – Taking local actions” will take place on 28th November – 5th December in Paris and is the result of the collaboration between the Swedish Federation of LGBTQ student organizations (SFQ) and Etudions Gayment (LGBTQ organization of Nanterre University, Paris). The last day to apply is october 2nd, so hurry! You will find all information at the SFQs website.

23 september 2009

Missa inte HÅBETEKUs fantastiskt effektiva och trevliga årsmöte!


Nu på torsdag den 24 september klockan
18.00 på Studenternas Hus är det dags!

Information om Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ), mumsig fika, häng och info om möjligheten att åka på seminarium i Paris med SFQ står på schemat. I övrigt ser styrelsens förslag på dagordning ut så här:


FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR HÅBETEKUs ÅRSMÖTE

Datum: 2009-09-24
Plats: Studenternas Hus
Tid: 18.00 (till cirka 20.00)

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga kallande
3. Val av mötesfunktionärer
a. val av ordförande för mötet
b. val av sekreterare för mötet
c. val av justerare för mötet
4. Godkännande av föredragningslista
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av verksamhetsredovisning
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Beslut om verksamhetsplan
9. Förtroendeval
a. val av styrelse
b. val av lokalavdelningsansvarig
c. val av valberedning
d. val av revisor
10. Information om SFQ
a. information om SFQ som organisation
b. information om möjligheten att delta i HBTQ-seminarium i Paris
c. information om SFQs kongress
11. Val av kongressombud
a. beslut om ifall kongressombuden skall väljas på årsmötet eller vid senare tillfälle
b. val av kongressombud (om årsmötet beslutar att beslutet skall tas på årsmötet)
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

10 september 2009

Bli medlem (utan kostnad) - ditt medlemskap gör skillnad!

Mässan för nya studenter på Pedagogen idag gav 16 nya medlemmar tack vare engagerade folk vid infobordet!

Stöd HBTQ-studenterna genom att BLI MEDLEM för i år! Skicka: förnamn, efternamn, adress, födelsedatum (de sex första), kön (kvinna/man/annat) och mail till hbtqstudent(snabela)gmail.com så blir du medlem studentplånboksvänligt (det vill säga GRATIS)! Även stödmedlemmar gör stor skillnad - hjälp till att värva fler!

_______________

The student fair at Pedagogen today generated 16 new members!

Not a member yet? Support the fight for LGBTQ-rights by joining (FREE of charge), send your name, adress, mail, birthdate and sex (woman/man/other) to hbtqstudent(at)gmail.com - and tell all your friends to join too!

8 september 2009

MÄSSA FÖR NYA STUDENTER /FAIR FOR NEW STUDENTS

Studentkåren SLUG arrangerar välkomstmässa för nya studenter torsdag 10/9, 10-13.30 i entrén till Pedagogens B-hus, Grönsakstorget. HÅBETEKU kommer att vara där! Oavsett vilken studentkår du tillhör är du varmt välkommen att komma förbi en sväng till HÅBETEKUs infobord, hämta ett nummer av tidningen Wannabe eller bli gratis medlem på plats. Vill du vara med och stå vid infobordet? Skicka ett mail till hbtqstudent(snabela)gmail.
com
______________

The student union SLUG is arranging a welcome fair on thursday september 10, at 10.00-13.30 (10am to 2.30pm) at Pedagogen (in house B). HÅBETEKU will be there! Come visit HÅBETEKU and become a member for free!