4 september 2012

Welcome to another queer school year!

(See English below.)

Håbeteku är peppad på en ny termin! Nu skriver vi bara lite snabbt om vad som ska hända i september.

Våra egna aktiviteter:

Torsdag 13 september kl 18 framåt
Afterwork
Höstens första afterwork på Kelly’s, Andra långgatan. Kom och träffa oss och hör mer om höstens aktiviteter (bl.a. queer speeddejting!) och kampanjer. Du hittar oss när du hittar en medelstor bracchiosaurus på vårt bord. Det går att köpa alkoholfria drycker på Kelly’s!


Fredag 21 september kl 18 framåt
Alkoholfri spel- och filmkväll
Ha roligt i en miljö fri från alkoholnormen och heteronormen! En alkoholfri spel- och filmkväll på fredag den 21 september klockan 18 framåt. Kom och träffa oss och andra studenter och hör mer om höstens aktiviteter och kampanjer. Vi bjuder på mat och dricka. Kontakta oss via mejl för plats och anmäl eventuella matallergier.


Välkomstmässor och sånt
3 sept: Pedagogens stadsvandring kl 17-20 (för nya studenter på utbildningsvetenskapliga fakulteten)
6 sept: NollKamp, Lindholmen, kl 11-17 (för nya studenter på Chalmers)
7 sept: Välkomstmässa, Humanisten, kl 10-13
10 sept: Välkomstmässa, Pedagogen, kl 10.30-13.30
12 sept: Kårföreningskväll (Göta studentkår)
13 sept: NollRevansch Chalmers kl 15-17
13 sept: Afterwork med Håbeteku, Kelly's, kl 18 framåt
21 sept: Alkoholfri spel- och filmkväll med Håbeteku, kl 18 framåt


Avslöja heteronormen fortsätter!
Oerhört många studenter kontaktar oss via mejl och på Facebook och pratar med oss när vi håller bord och berättar om hur heteronormen syns i vardagen på universitetet, hurdana heteronormativa kommentarer som får höras från klasskamrater och föreläsare, vilka sjuka saker som står i kurslitteraturen... Därför har vi tagit tag i detta och börjat samla dessa berättelser som vi sedan ska samla i en folder och ge till universitetet och visa att det fortfarande finns en lång väg att gå.

Hur behandlas hbtq-frågor och hbtq-personer på din institution? Hur ser kurslitteraturen ut? Hur går snacket på lunchen? Vi vill höra din berättelse!
Har du varit med om felbehandling, jobbiga kommentarer från kurskamrater, tveksamma uttalanden från föreläsare, taskigt innehåll i kurslitteraturen eller andra exkluderande saker under din studietid? Skicka din berättelse till oss!

Maila till hbtqstudent@gmail.com

Ditt svar behandlas konfidentiellt. Vi kommer att sammanställa berättelserna i en folder och använda den som underlag för fortsatt lika villkorsarbete inom Göteborgs universitet och Chalmers samt andra högskolor och universitet. Hör av dig till oss!

----
Håbeteku is excited to get started with a new semester! Here's briefly what's gonna happen in September:

Our own activities:

Thursday, September 13th, 6 p.m.
Afterwork
This fall's first afterwork at Kelly's, Andra långgatan. Come meet us and hear more about what's happening this fall (queer speeddejting, for example!). Find a plastic bracchiosaurus and you'll find us. There are alcohol-free drinks available at Kelly's!


Friday, September 21st, 6 p.m.
Alcohol-free game and movie night
Have fun in an environment free from the alcohol norm and the hetero norm! An alcohol-free game and movie night on Friday 21st of September at 6 p.m. Come meet us and other students and hear more about this fall's activities. The food and drinks are on us. Contact us via email about the place, and inform us about any food allergies.
Welcoming events by student unions
Sept 3rd: Discover Gothenburg with Pedagogen (for students in the faculty of education)
Sept 6th: NollKamp for new students at Chalmers, Lindholmen, 1p.m.-5p.m.
Sept 7th: Welcome to the faculty of humanities, Humanisten, 10a.m.-1p.m.
Sept 10th: Welcome to the faculty of education, Pedagogen, 10.30 a.m. - 1.30 p.m.
Sept 12th: Student union's organization night
Sept 13th: NollRevansch Chalmers, 3-5 p.m.
Sept 13th: Afterwork with Håbeteku, Kelly's, 6 p.m.
Sept 21st: Alcohol-free game and movie night with Håbeteku, 6 p.m.


Campaign "Reveal the hetero norm!" continues! 
Many students have during the years contacted us and talked to us about how the hetero norm affects their days at the university: at the lectures, at lunch breaks, in course litterature. Last year, we decided to collect these stories to a book that we'll give to the universities (Gothenburg university and Chalmers) and the student unions. We are still continuing to collect the stories, so write to us!

How are lgbtq-issues handled and lgbtq-people treated at your institution? What does the course litterature say? We want to hear about your experience!

Send an email to hbtqstudent@gmail.com !

Your contribution to the campaign will be processed with confidentiality and can become a part in the campaign on national level, too.