23 september 2018

Årsmöte/Annual meeting

Vad: Årsmöte, där vi officiellt bestämmer vem som sitter i styrelsen i år
Plats: klassrum B110, Sprängkullsgatan 19 (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
Tid: 27 september, 17:30

What: Annual meeting, where we officially decide who will be on the board this year
Place: classroom B110, Sprängkullsgatan 19 (Social sciences faculty)
Time: 27 September, 5:30pm


6 september 2018

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i LGBTQ Students Gothenburg kallas till årsmöte, den 27 september 2018 klockan 17:30 på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sal meddelas så snart bokningen är klar. Icke-medlemmar är välkomna men har inte rösträtt på mötet.
På mötet kommer följande ärenden att behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av verksamhetsredovisning
6. Val av styrelse eller motsvarande
7. Val av lokalavdelningsansvarig
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande
Alla medlemmar i LGBTQ Students Gothenburg är röstberättigade. Alla medlemmar har också rätt att lägga fram motioner till årsmötet. För att en motion ska kunna behandlas måste den inkomma till styrelsen senast 20 september på hbtqstudent[a]gmail.com.
För att registrera sig som medlem går en in på http://hbtqstudenterna.se/bli-medlem/
Registrering måste ha skett senast 24 september för att räknas på mötet.