23 september 2018

Årsmöte/Annual meeting

Vad: Årsmöte, där vi officiellt bestämmer vem som sitter i styrelsen i år
Plats: klassrum B110, Sprängkullsgatan 19 (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
Tid: 27 september, 17:30

What: Annual meeting, where we officially decide who will be on the board this year
Place: classroom B110, Sprängkullsgatan 19 (Social sciences faculty)
Time: 27 September, 5:30pm


Inga kommentarer: