21 maj 2016

Kallelse årsmöte/ Annual meeting

Nu är det dags att välja en styrelse för nästa verksamhetsår. Mötet tar troligtvis runt en timme. Kom och bestäm vilka som ska driva SFQ Göteborg vidare, eller nominera dig själv. Mötet hålls på svenska. Plats kommer meddelas så snart som möjigt.

It is time to choose a new board for the next year of activity. The meeting will probably take an hour of your time. Come and decide who are going to lead SFQ Göteborg forward, or nominate yourself. The meeting will be held in swedish. Place will be announced a s soon as possible.

See ya
Hälsningar/Greetings Anna, Dinah, Danny, Corre och Elias

På mötet kommer följande ärenden att behandlas:
Beslutsärenden
.1 Fastställande av verksamhetsredovisning
.2 Fastställande av ekonomisk redovisning 
.3 Revisorsberättelse
.4 Beslut om ansvarsfrihet
.5 Propositioner
.6 Motioner
Val
.1 Val av lokalavdelningsansvarig
.2 Val av kassör
.3 Val av övriga ledamöter
.4 Val av valberedning
.5 Val av revisor
Alla medlemmar i SFQ Göteborg är röstberättigade på mötet och styrelsen hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd!
VÄLKOMNA