16 maj 2012

Dags för årsmöte!


Kallelse till årsmöte i HÅBETEKU

Medlemmar i HÅBETEKU kallas härmed till årsmöte för föreningen. Mötet hålls den 7 juni
2012 klockan 17 i Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg.

På mötet kommer följande ärenden att behandlas:

Beslutsärenden
.1 Fastställande av verksamhetsredovisning
.2 Fastställande av ekonomisk redovisning
.3 Revisorsberättelse
.3 Beslut om ansvarsfrihet

Val
.1 Val av lokalavdelningsansvarig
.2 Val av kassör
.3 Val av övriga ledamöter
.4 Val av valberedning
.5 Val av revisor

Alla medlemmar* i HÅBETEKU är röstberättigade på mötet och styrelsen hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd!

* OBS! Sedan augusti 2011 har SFQ en medlemsavgift på 50 kronor per år. Detta betyder att du bör vara betalande medlem i SFQ för att vara röstberättigad på HÅBETEKUs årsmöte. Du blir medlem på www.hbtqstudenterna.se/bli-medlem. SFQ skickar sedan en faktura till din mejl efter vilket du betalar 50 kronor till SFQs konto.

Alla medlemmar har rätt att lägga fram motioner till lokalavdelningsårsmötet. För att
motionerna ska kunna behandlas måste de komma till styrelsen senast 24 maj på
hbtqstudent[a]gmail.com.

Välkomna!

/Styrelsen för HÅBETEKU

PS. Till alla som är intresserade av att vara aktiva i HÅBETEKU under 2012-2013:

Dags att pussla ihop en ny styrelse för HÅBETEKU!
HÅBETEKU rekryterar nu nya krafter och söker dig som vill arbeta för en utbildning fri från heteronormativitet på Göteborgs universitet och Chalmers.

Egenskaper som eftersökes är ett brinnande engagemang och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra med kunskap om hbtq- och/eller utbildningsfrågor, eller ”bara” ett stort intresse för dessa.

Den 7/6 ska HÅBETEKU rösta fram en ny lokalavdelningsstyrelse. I den behövs många olika människor, med många olika erfarenheter. Avdelningen behöver även valberedare. Kanske är det just du som behövs? Eller vet du någon annan bra person som borde vara del i HÅBETEKU? Vi vill gärna få chansen att lära känna dig eller din vän, visa upp alla våra goda sidor och berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen. Så kom igen och ta kontakt med HÅBETEKUs valberedning på hbtqval[a]gmail.com.

Valberedningen svarar på frågor när som helst, men för att kunna föreslå HÅBETEKUs årsmöte en ny styrelse i juni så behöver vi få en formell nominering så snart som möjligt! Nomineringen bör innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivering till varför den nominerade passar i styrelsen (det går bra att nominera sig själv). Om du nominerar någon annan än dig själv ska denna någon vara tillfrågad först. Det går givetvis också att anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen direkt på årsmötet - men tala gärna med valberedningen innan så har du chans att få valberedningens stöd på årsmötet.

Hälsar HÅBETEKUs valberedning

9 maj 2012

En studie om queerrörelsen som social gemenskap

Är du del av ett queersammanhang och vill delta i en intervjustudie om queerrörelsen som social gemenskap?

Hej!
Jag heter Jenny Wendefors och studerar genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Senare i vår ska jag skriva min b-uppsats, som kommer att undersöka hur normer skapas och upprätthålls inom å ena sidan queerrörelsen som socialt sammanhang, och å andra sidan frikyrkan som socialt sammanhang. Mitt fokus kommer vara att titta på hur ”vi-känslan” skapas i gemenskaper som på ett eller annat sätt befinner sig i en spänningsrelation till normsamhället.

Jag vore jättetacksam om du ville delta i en intervju! Alla intervjuer kommer att anonymiseras i uppsatsen.

Om du är intresserad eller har tips och/eller frågor, hör av dig till:

Jenny Wendefors
wendeforsjenny@gmail.com

6 maj 2012

Dags att pussla ihop en ny styrelse för HÅBETEKU!

HÅBETEKU rekryterar nu nya krafter och söker dig som vill arbeta för en utbildning fri från heteronormativitet på Göteborgs universitet och Chalmers.

Egenskaper som eftersökes är ett brinnande engageman och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra med kunskap om hbtq- och/eller utbildningsfrågor, eller ”bara” ett stort intresse för dessa.


Den 7/6 ska HÅBETEKU rösta fram en ny lokalavdelningsstyrelse. I den behövs många olika människor, med många olika erfarenheter. Avdelningen behöver även valberedare. Kanske är det just du som behövs? Eller vet du någon annan bra person som borde vara del i HÅBETEKU? Vi vill gärna få chansen att lära känna dig eller din vän, visa upp alla våra goda sidor och berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen. Så kom igen och ta kontakt med HÅBETEKU:s valberedning på hbtqval [at] gmail.com.


Valberedningen svarar på frågor när som helst, men för att kunna föreslå HÅBETEKU:s årsmöte en ny styrelse i juni så behöver vi få en formell nominering senast den 11/5. Nomineringen bör innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivering till varför den nominerade passar i styrelsen (det går bra att nominera sig själv). Om du nominerar någon annan än dig själv ska denna någon vara tillfrågad först. Det går givetvis också att anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen direkt på årsmötet - men tala gärna med valberedningen innan den 11/5 så har du chans att få valberedningens stöd på årsmötet.)

Hälsar HÅBETEKUs valberedning