15 juni 2016

Vilande organisation/ Sleeping organisation

Nu är verksamhetsåret 2015-16 slut och den här styrelsen tackar för sig. Vi lämnade in alla relevanta handlingar till verksamhetsrevisorn som föreslog att vi skulle få ansvarsfrihet vilket det också röstades för.

Då det inte fanns något förslag på ny styrelse röstade vi fram att SFQ Göteborg för tillfället är vilande. Om någon vill starta upp verksamheten igen så finns det ett färdigt bankkontomed en summa pengar och info om detta och föreningens övriga handlingar finns hos Förbundsstyrelsen.

The year of activity 2015-16 is over and this board is saying goodbye. We submitted all the requested documents to our accountant who suggested that we should have freedom of liabilty. The votes were all for that.

There were no suggestions for a new board, therefore the local branch is now considered sleeping. If someone wish to start it up again they should talk to the national board who have information about the bankaccount and are keeping the important documents for the time being. You will find contact-information here http://hbtqstudenterna.se/om-sfq/kontakt/


Goodbye from Dina, Danny, Elias, Anna & Corre.

5 juni 2016

Årsmöte lokal/ Locale for the annual meeting

Årsmötet kommer hållas i Pedagogens B-hus (Åsikten) på Läroverksgatan 15, entré-våning.


The annual meeting will be held at Pedagogen house B (Åsikten), at Läroverksgatan 15 entry-level.