11 oktober 2015

Lokalavdelningskonferens

Efter två dagars konferens tillsammans med representanter för lokalavdelningarna runt om i Sverige och våran förbundsordförande, vice ordförande och kassör är jag nu hemma igen, trött men mycket nöjd.

Under de här dagarna har vi pratat om hur SFQ ska drivas vidare, hur samarbetet mellan lokalavdelningar och förbundsstyrelse ska se ut och på vilket sätt vi ska förvalta den kunskap som vi fått av arbetet med rapporten Avslöja heteronormen!

Ett av de sätt vi kan fortsätta på är att öka medvetenheten hos studenter om vad som är diskriminering, kränkning och trakasserier samt hur en går tillväga för att göra en anmälan. Idag är det ofta svårt att veta vart en ska vända sig, både vad gäller anmälan och för hjälp och stöd. Men för att verkliga förändringar ska ske behöver anmälningsfrekvensen öka, och för att den ska öka behöver studenter känna att det finns stöd och hjälp att få. Detta kommer vi att arbeta mot. Vidare information kommer att postas längre fram på Förbundsstyrelsens hemsida och delas här.


Elias Olsson, styrelsemedlem/kassör SFQ Göteborg