28 juni 2017

Namnbyte/Name change

På årsmötet den 4 maj beslutades att föreningen byter namn till LGBTQ Students Gothenburg. Den svenska översättningen blir HBTQ-studenter Göteborg. Vår emailadress är densamma, men bloggen har nu bytt namn och webbadress.

At the annual meeting on May 4th, the organisation decided to change names to LGBTQ Students Gothenburg. The Swedish translation will be HBTQ-studenter Göteborg. Our email adress remains the same, but our blog has now changed its name and web adress.