13 maj 2013

Årsmöte i Håbeteku (+ aktiviteter för maj-juni)Kallelse till årsmöte i HÅBETEKU

Medlemmar i HÅBETEKU kallas härmed till årsmöte för föreningen. Mötet hålls den 4 juni
2013 klockan 17 i Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg.

På mötet kommer följande ärenden att behandlas:

Beslutsärenden
.1 Fastställande av verksamhetsredovisning
.2 Fastställande av ekonomisk redovisning
.3 Revisorsberättelse
.3 Beslut om ansvarsfrihet
.4 Ändring av lokalavdelningens stadgar (se nedan)

Val
.1 Val av lokalavdelningsansvarig
.2 Val av kassör
.3 Val av övriga ledamöter
.4 Val av valberedning
.5 Val av revisor

Alla medlemmar* i HÅBETEKU är röstberättigade på mötet och styrelsen hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd!

* OBS! Sedan augusti 2011 har SFQ en medlemsavgift på 50 kronor per år. Detta betyder att du bör vara betalande medlem i SFQ för att vara röstberättigad på HÅBETEKUs årsmöte. Du blir medlem på www.hbtqstudenterna.se/bli-medlem. SFQ skickar sedan en faktura till din mejl efter vilket du betalar 50 kronor till SFQ:s konto.

Alla medlemmar har rätt att lägga fram motioner till lokalavdelningsårsmötet. För att
motionerna ska kunna behandlas måste de komma till styrelsen senast 21 maj på
hbtqstudent[a]gmail.com.

Välkomna!

/Styrelsen för HÅBETEKU


Proposition från styrelsen: Ändring av lokalavdelningens stadgar
HÅBETEKUs nuvarande stadga är antagen 2008. Då SFQ på förbundskongressen 2011 beslutade om en medlemsavgift på grund av ändrade bidragsvillkor från Ungdomsstyrelsen ändrades förbundsstadgan och därmed normalstadgan för lokalavdelningarna. Därför föreslår vi till lokalavdelningsårsmötet att ändra HÅBETEKUs stadga till att överensstämma med den nya normalstadgan från 2012. De två ändringar handlar om medlemskap i förbundet och lokalavdelningen.

Ändring nr. 1: § 2 Lokalavdelningen ska bestå av minst fem medlemmar, alla medlemmar oavsett ålder anses vara likvärdiga medlemmar.
(Gammal normalstadga: ”minst fem bidragsgrundande medlemmar” samt förklaring av dessa)
Ändring nr. 2: (§ 4) Medlemsavgiften för medlemskap i en lokalavdelning är satt till 50 kronor som endast kan ändras av kongressen.

Vi föreslår till årsmötet
att ändra lokalavdelningens stadga till att överensstämma med förbundets uppdaterade normalstadga från 2012.

Hela uppdaterade normalstadgan finns på SFQ:s hemsida: http://www.hbtqstudenterna.se/images/filer/styrdokument/normalstadga_SFQ_2012.pdf


PS. Till alla som är intresserade av att vara aktiva i HÅBETEKU under 2013-2014:
HÅBETEKU rekryterar nu nya krafter och söker dig som vill arbeta för en utbildning fri från heteronormativitet på Göteborgs universitet och Chalmers.

Egenskaper som eftersökes är ett brinnande engagemang och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra med kunskap om hbtq- och/eller utbildningsfrågor, eller ”bara” ett stort intresse för dessa.

Den 4/6 ska HÅBETEKU rösta fram en ny lokalavdelningsstyrelse. I den behövs många olika människor, med många olika erfarenheter. Avdelningen behöver även valberedare. Kanske är det just du som behövs? Eller vet du någon annan bra person som borde vara del i HÅBETEKU? Vi vill gärna få chansen att lära känna dig eller din vän, visa upp alla våra goda sidor och berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen. Så kom igen och ta kontakt med HÅBETEKUs valberedning på sofia.gorts[a]gmail.com.

Valberedningen svarar på frågor när som helst, men för att kunna föreslå HÅBETEKUs årsmöte en ny styrelse i juni så behöver vi få en formell nominering så snart som möjligt! Nomineringen bör innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivering till varför den nominerade passar i styrelsen (det går bra att nominera sig själv). Om du nominerar någon annan än dig själv ska denna någon vara tillfrågad först. Det går givetvis också att anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen direkt på årsmötet - men tala gärna med valberedningen innan så har du chans att få valberedningens stöd på årsmötet.

Hälsar HÅBETEKUs valberedning
 Terminens sista aktiviteter.
Mejla till hbtqstudent@gmail.com om du vill veta mer!

IDAHOT 17-18 maj:
Flyerutdelning och manifestation på fredag den 17 maj
Picknick på lördag den 18 maj

24 maj: Terminavslutningsafterschoolspicknickutflykt

1 juni kl 12-13, Världskulturmuseet
Avslöja heteronormen - SLUTRESULTAT från kampanjen i Göteborg! Färdig, fysisk produkt!