6 maj 2012

Dags att pussla ihop en ny styrelse för HÅBETEKU!

HÅBETEKU rekryterar nu nya krafter och söker dig som vill arbeta för en utbildning fri från heteronormativitet på Göteborgs universitet och Chalmers.

Egenskaper som eftersökes är ett brinnande engageman och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra med kunskap om hbtq- och/eller utbildningsfrågor, eller ”bara” ett stort intresse för dessa.


Den 7/6 ska HÅBETEKU rösta fram en ny lokalavdelningsstyrelse. I den behövs många olika människor, med många olika erfarenheter. Avdelningen behöver även valberedare. Kanske är det just du som behövs? Eller vet du någon annan bra person som borde vara del i HÅBETEKU? Vi vill gärna få chansen att lära känna dig eller din vän, visa upp alla våra goda sidor och berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen. Så kom igen och ta kontakt med HÅBETEKU:s valberedning på hbtqval [at] gmail.com.


Valberedningen svarar på frågor när som helst, men för att kunna föreslå HÅBETEKU:s årsmöte en ny styrelse i juni så behöver vi få en formell nominering senast den 11/5. Nomineringen bör innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivering till varför den nominerade passar i styrelsen (det går bra att nominera sig själv). Om du nominerar någon annan än dig själv ska denna någon vara tillfrågad först. Det går givetvis också att anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen direkt på årsmötet - men tala gärna med valberedningen innan den 11/5 så har du chans att få valberedningens stöd på årsmötet.)

Hälsar HÅBETEKUs valberedning

Inga kommentarer: