9 maj 2012

En studie om queerrörelsen som social gemenskap

Är du del av ett queersammanhang och vill delta i en intervjustudie om queerrörelsen som social gemenskap?

Hej!
Jag heter Jenny Wendefors och studerar genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Senare i vår ska jag skriva min b-uppsats, som kommer att undersöka hur normer skapas och upprätthålls inom å ena sidan queerrörelsen som socialt sammanhang, och å andra sidan frikyrkan som socialt sammanhang. Mitt fokus kommer vara att titta på hur ”vi-känslan” skapas i gemenskaper som på ett eller annat sätt befinner sig i en spänningsrelation till normsamhället.

Jag vore jättetacksam om du ville delta i en intervju! Alla intervjuer kommer att anonymiseras i uppsatsen.

Om du är intresserad eller har tips och/eller frågor, hör av dig till:

Jenny Wendefors
wendeforsjenny@gmail.com

Inga kommentarer: