8 oktober 2008

Några programpunkter

Yo! (scroll down for english)

Nu har hösten kommit, och HÅBETEKU är i gång på allvar!

lördag 11/10 finns det några platser kvar till lokalavdelningsträffen mellan Skövde, Linköping och Göteborg.

Temat är lokalavdelningsaktivism. Vi håller till i Göteborg mellan klockan 11.30 – 18.00, och hittar på något trevligt tillsammans på kvällen. Vill du vara med? Hör av dig till hbtqstudent@gmail.com och glöm inte att anmäla eventuella allergier, då vi bjuder på lunch och fika.

Onsdag 15/10 träffas vi för afterwork på L'Assassino på Andra Långgatan klockan 18.30.

Tisdag 21/10 är det dags för inför-kongressen-möte. Som en av många lokalavdelningar i SFQ har nämligen HÅBETEKU möjlighet att delta på förbundskongressen i Stockholm i november och på så sätt påverka förbundets arbete. Vi träffas alltså 21/10 klockan 17.30 på stora trappan utanför A-huset, Pedagogen (den stora glasbyggnaden vid hållplats Grönsakstorget). Där skall vi prata om vilka som vill åka till kongressen och om vi som lokalavdelning ska skicka in några motioner om något vi tycker är viktigt.
Om du vill vara med får du gärna maila innan på
hbtqstudent@gmail.com så blir det lättare att planera fikainköp.

There is still an opportunity to join the get-together between the local organizations from Skövde, Linköping and Göteborg this Saturday 11th October. The theme is activism for local organizations, and the time is 11.30 am – 6 pm. Interested? Let us know by emailing hbtqstudent@gmail.com as soon as possible, and let us know if you have allergies. To participate you need to understand spoken swedish.

Wednesday 15th of October, we're getting together for an afterwork at L'Assassino, Andra Långgatan, at 6.30 pm - look for the table with a small rainbow flag.

On Tuesday 21th of October, there will be a preparation meeting (in swedish only) regarding t
he annual federation congress for The Swedish Federation of LGBTQ Student Organizations (SFQ) which is coming up in November. As a local organization with the right to vote, we are meeting up to decide who's going to the congress in Stockholm in November, and if there are any issues in particular we'd like to raise to the congress. We meet 21st of October at 5.30 pm at the stairs outside Pedagogen (tram stop Grönsakstorget). Let us know if you're coming, send us an email to hbtqstudent@gmail.com. This meeting will be in Swedish only!

Inga kommentarer: