23 september 2009

Missa inte HÅBETEKUs fantastiskt effektiva och trevliga årsmöte!














Nu på torsdag den 24 september klockan
18.00 på Studenternas Hus är det dags!

Information om Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ), mumsig fika, häng och info om möjligheten att åka på seminarium i Paris med SFQ står på schemat. I övrigt ser styrelsens förslag på dagordning ut så här:


FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR HÅBETEKUs ÅRSMÖTE

Datum: 2009-09-24
Plats: Studenternas Hus
Tid: 18.00 (till cirka 20.00)

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga kallande
3. Val av mötesfunktionärer
a. val av ordförande för mötet
b. val av sekreterare för mötet
c. val av justerare för mötet
4. Godkännande av föredragningslista
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av verksamhetsredovisning
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Beslut om verksamhetsplan
9. Förtroendeval
a. val av styrelse
b. val av lokalavdelningsansvarig
c. val av valberedning
d. val av revisor
10. Information om SFQ
a. information om SFQ som organisation
b. information om möjligheten att delta i HBTQ-seminarium i Paris
c. information om SFQs kongress
11. Val av kongressombud
a. beslut om ifall kongressombuden skall väljas på årsmötet eller vid senare tillfälle
b. val av kongressombud (om årsmötet beslutar att beslutet skall tas på årsmötet)
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Inga kommentarer: