1 april 2010

Träff med aktivistgruppen 8e april


Vad är aktivistgruppen?

Gruppen kommer tills vidare att fungera som ett nätverk som aktivt verkar för en utbildning fri från heteronormativitet, på Göteborgs Universitet och Chalmers. Gruppen tillhör och verkar inom HÅBETEKU som är SFQs (Sveriges förenade HBTQ-studenter) lokalavdelning i Göteborg. Mycket av fokus i gruppen blir givetvis vad vi behöver förändra och hur vi kan göra det på bästa sätt.

Varför sköter inte HÅBETEKUs styrelse allt påverkansarbete?

En av intentionerna med aktivistgruppen är att man inte skall behöva sitta i HÅBETEKUs styrelse för att få vara med och arbeta i enlighet med SFQs mål. Chalmers och Göteborgs universitet är stora organisationer där det inte alltid är lätt att som enskild student eller anställd kunna påverka det man brinner för. HÅBETEKU kommer därför genom aktivistgruppen kunna finnas som ett stöd för såväl enskilda som grupper som vill arbeta mot heteronormativitet på Göteborgs Universitet och Chalmers. Tillsammans blir vi starkare.

Klart jag vill komma, när är nästa träff?

Nästa träff blir den 8e april kl.18. Vi möts upp på hållplats SKF och går sedan gemensamt till Café Underjorden där mötet kommer hållas.


Bli medlem i:

HÅBETEKU på Facebook

HÅBETEKUs aktivistgrupp på Facebook

I HÅBETEKU (se info här till höger om hur du blir gratis medlem i hela HÅBETEKU)


Hör av dig till hbtqstudent(at)gmail.com om du har frågor!

Inga kommentarer: