16 oktober 2010

Välj våra representanter till SFQs kongress!

19-21 november är det dags för SFQ att hålla kongress. Kongressen är det högs beslutande organet, årsmötet, som bland annat ska välja en nu förbundsstyrelse och bestämma vad förbundet ska arbeta med under kommande år.

HÅBETEKU har tre mandat på kongressen och det är nu dags för oss att välja vilka vi vill ska representera oss där. Läs mer om kongressen på http://www.hbtqstudenterna.se/organisation/kongress2010

Vi ses på torsdag 21 oktober, kl 17 på Studenternas hus, Götabergsgatan 17, för att göra vårt val. Alla medlemmar har rätt att rösta!

Vill du representera HÅBETEKU? Skicka ett mail till hbtqstudent@gmail.com, så att vi vet hur många som är intresserade!

Välkommen!

// HÅBETEKUs styrelse 2010/2011

19 to 21 November is the time for SFQ to keep congress. The congress is the annual meeting, which among other things, elect a board for SFQ and decide what the union is to work with in the coming year.

HÅBETEKU has three seats in the congress and it is now time for us to choose who we want to represent us there. Read more about the congress on http://www.hbtqstudenterna.se/organisation/kongress2010

See you on Thursday 21 October, at 17 at Studenternas hus, Götabergsgatan 17, to make our choice. All members have the right to vote!

Do you want to represent HÅBETEKU? Send an email to hbtqstudent@gmail.com, so that we know how many people are interested!

Welcome!

/ / HÅBETEKUs Board 2010/2011

2 kommentarer:

Helle sa...

Good to know thouugh is that the congress will be held in Swedish, so to represent HÅBETEKU you really need to understand spoken swedish! :)

Helle sa...

Good to know thouugh is that the congress will be held in Swedish, so to represent HÅBETEKU you really need to understand spoken swedish! :)