10 december 2011

Spionen skriver om oss!

Spionen skriver om oss!

Olikt hur texten uttrycker det så handlar kampanjen inte bara om att "berätta om de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsuttryck, eller sin sexuella läggning" utan om kursinnehåll, kurslitteratur, attityder, "miljö" etc. Det handlar om hur heteronormen påverkar vardagen på GU och Chalmers. Och så klart är alla som hänger på universitetet välkomna att skicka in berättelser.

Mer info om vår kommande kampanj kommer vid årsskiftet :)

Inga kommentarer: