20 december 2013

Varför vi behöver könsneutrala pronomen / Why we need gender neutral pronouns

"Men när någon ifrågasätter vårt könssystem, förutsätter folk genast att det är människorna det är fel på, och inte kategorierna."

Idag skriver Håbeteku om varför hen behövs i Unga Feministers julkalender! Kika under lucka 20 :)
---------English: "But when someone questions our gender system, people presume that there's something wrong with the people, not the categories."
Today, Håbeteku writes about the Swedish gender neutral pronoun "hen" (in Swedish) in Young Feminist's christmas calendar. Check out nr 20!


http://feministiskjulkalender.tumblr.com/

Inga kommentarer: