10 november 2010

Förtydligande...

Bästa HBTQ-studenter, tryckfel har drabbat oss och datumen för höstens punkter har blandats ihop. Mötet inför SFQ-kongressen sker ONS 17/11 kl 16.00 på Café Andrum och

föredraget med tillhörande diskussion om SFQs utbildningspolitiska program sker MÅN 29/11 från kl 18.00 (plats meddelas senare)
Ursäkta misstaget!

Mer info finns i inlägg längre ner på sidan.

Dear HBTQ students, we are sorry to say that we have done wrong! Somehow the date and times have been mixed up, and the rally before SFQs yearly congress is supposed to take place WED 17/11 at 4pm CET.

Inga kommentarer: