7 november 2010

Träff om utbildningspolitiskt program

Håbeteku + utbildningspolitik = sant?

Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) har tagit fram ett utbildnigspolitiskt program. Vi som lokalavdelning vill använda oss av detta för att påverka våra två lärosäten och arrangerar därför en träff där vi diskuterar detta program. Karin Melin från SFQs förbundsstyrelse kommer att presentera programmet och arbetet med det samma och efter det är tanken att vi tillsammans, styrelse, medlemmar och representanter för studentkårerna ska komma fram till de viktigaste punkterna att arbete med/för på Göteborgs universitet och Chalmers samt formerna för detta arbete. Programmet finns att läsa på; http://www.hbtqstudenterna.se/images/filer/UtbildningpolitisktProgram2010.pdf


Anmäl gärna att du kommer genom att skicka ett mail till hbtqstudent[snabela]gmail.com senast fredag 26 november. Och läs det utbildningspolitiska programmet som förberedelse!

Välkommen!

PS. Du glömmer väl inte vår träff inför SFQs kongress. Nu finns uppdaterad info här nedan (med rätt datum och tid samt lokal. DS

Inga kommentarer: